Om oss

30 år av innovation inom filterteknik och processventilation

Med vår långa erfarenhet inom processventilation menar vi med begreppet tradition att vi alltid levererar lönsamma och driftsäkra anläggningar som både renar industrimiljöer och bidrar till en bättre global miljö. Vårt motto har från begynnelsen varit ”tradition med innovation”. Att ständigt utveckla och förfina våra produkter ser vi som en naturlig del i vår verksamhet.

Made in Sweden – globalt

Våra kunder finns över hela världen och består till största delen av företag inom process- och tillverkningsindustrin. Det är i huvudsak processintensiva företag med höga krav på kompetens och service, som med hänsyn till sina snabba och störningskänsliga processmaskiner väljer oss som partner i ett tidigt skede. Vi jobbar huvudsakligen med kunder inom följande branscher

  • Stålverk
  • Gjuterier- och metallindustrier
  • Papper- och hyggienindusri
  • Berg- och mineralindustri
  • Hantering av Kalk, Cement, Kross, Asfalt och Betong
  • Verkstad och Fordonsindustri
  • Kemiindustri
  • Livsmedelindustri

Vår historia i korthet

Processfilter grundades i Helsingborg, där vi fortfarande har vårt huvudkontor. Under åren har vi kompletterat verksamheten med ett försäljningskontor i Borås och ett dotterbolag i Weilerswist, Tyskland. Vi har dessutom byggt upp ett unikt samarbete med våra leverantörer och uppdragsgivare. Uppdragsgivarnas intresse för vårt sätt att utveckla nya produkter och system har öppnat för möjligheterna att tillsammans testa nya produkter ”on site”. Nu har vi tagit ännu ett steg längre när det gäller processventilation. Förutom stoft- och rökgasfri miljö på arbetsplatsen och i vår dyrbara globala miljö kan vi erbjuda processventilation som förbättrar, formar samt återvinner materialet från er process.

2011

Processfilter är nu registrerat, under namnet Processfilter Do Brasil Ltda, i Brasilien med kontor i São Paulo.

2010

Tysklandskontoret byter namn till Processfilter Germany GmbH.
Våra avancerade beräkningsmodeller kompletteras med ett av marknadens kraftfullaste CFD-verktyg (Computational Fluid Dynamics). Simuleringsprogrammet visualiserar flöden, temperaturer, luftfuktighet, effekter av krafter, tryckfall, hastigheter mm. i samtliga filteranläggningssammanhang.

2009

Processfilter levererar sina första anläggningar till Australien, och finns nu representerade på 6 av 7 kontinenter.
Under sommaren påbörjas försäljningen av vårt nya kompaktfilter typ TKF. 

2008

Ett nytt kompaktfilter konstrueras och beslut tas om att bygga prototyper för testkörning under våren 2009.
Tillsammans med Exportrådet kartläggs möjligheterna för etablering i Brasilien. Målet är att ha en verksamhet igång i Brasilien våren 2010.
Tilldelas AAA-rating av Soliditet.
Möjligheterna till leasing av filteranläggningar utökas.
Vi blir Silversponsor till Naturskyddsföreningen.

2007

Företaget ökar insatserna för att nå ut mer på exportmarknaden, främst mot Asien där flertalet agenter anlitas. Niclas Blomquist köper under augusti resterande 50 % i företaget och blir därmed ensam ägare. Processfilter Borås AB byter namn till Processfilter Solutions AB.

2006

Serviceavdelningen utökas med 2 nya tekniker. Avdelningen uppdateras och investerar genomgripande i ny teknik- och mätutrustning.Företaget ökar marknadsföringen mot gjuterier och stålverk vilket ger stor genomslagskraft i slutet av året. Ett tryckluftrensande filter för absolut vakuum konstrueras och blir en framgång inom stålindustrin. Filtertypens textilfilterslangar kan även rensas med kväve.

2005

Niclas Blomquist blir CEO för vårt tyska dotterbolag – HB Engineering Germany GmbH.

2004

Under sommaren köper Niclas Blomquist upp Carsten Hansens 50 % ägarandel i företaget och
tillträder i augusti som VD för företaget. Ägandeförhållandet blir således att Jan Bjergard äger 50 % och Niclas Blomquist 50 %. Niclas Blomquist har sedan 1985 arbetat inom branschen för filterteknik bl.a. på anrika ITK Luftteknik AB och danska Nordfab A/S, sedermera DISA A/S.

2002/2003

Vid årsskiftet byter företaget namn från tidigare HB Miljö & Teknik AB till Processfilter Sweden AB. Vårt tyska bolag behåller sitt namn – HB Engineering Germany GmbH.

2002

Presenterar företaget ännu en ny produkt inom filterteknik/luftflödesteknik. Ett Fläktrensat- och Reverser Rensat Filter – FCF/RCF.

2001

Kompletteras produktprogrammet med Euromate. Omsättningstrend år 2001 = 100 miljoner SEK, 25 anställda

1999

Kompletteras produktprogrammet med en nordisk agentur för franska Europe Environnement. Samma år invigs kontoret i Tyskland – HB Engineering Germany GmbH.

1998

Förvärvas Processfilter Sweden AB i Borås.

1996

Ackrediteras företaget av SWEDAC, EN 45001, inom luftundersökningar, manuell gravimetrisk bestämning av koncentration och massflöde i gaskanaler.

 
© Processfilter Sweden AB, info@processfilter.se