FCF – Hygiene Filter

 

FCF - Hygiene Filter är utvecklat för stora mängder fibröst stoft i samarbete med ledande producenter av hygienprodukter, för bästa tillgänglighet inom processer med extremt höga krav på konstant undertryck och med stort stoftinnehåll i gaserna.

 

För stora mängder fibröst stoft

 

FCF filtret är med sin flexibla uppbyggnad enkelt att placera och bygga ut för en eventuell kapacitetsökning i framtiden. Filtret kan levereras som standard i upp till 16 olika varianter med luftflöden från 10 000 m³/h upp till 150 000 m³/h beroende på applikation. Det patenterade rensningssystemet med en frekvensstyrd rotor, fördelar rensluften så jämt att tryckvariationer bakåt i kanalsystemet och processen undviks. I kombination med en frekvensomformare på både rensfläkten och huvudfläkten kan ett konstant undertryck hållas i processen, oavsett hur många anslutningar eller produktionslinjer som öppnas/stängs eller startas/stoppas. Konstruktionen har utformats för att uppfylla dagens krav på säkerhet och tillgänglighet.

Filtret är dimensionerat för över/undertryck av 6 000 Pa. Filtret är förberett för värmekabel och isolering.

 
 

Konstant undertryck

 

Hjärtat i filtret är den rensande rotorn som distribuerar luften till olika filterkammare i filtertoppen. Både rensrotorn och rensfläkten kontrolleras och styrs av frekvensomformare. Det patenterade rensningssystemet fördelar rensluften så jämt att tryckvariationer bakåt i kanalsystemet och processen undviks. I kombination med frekvensomformaren på både rensfläkten och huvudfläkten kan ett konstant undertryck hållas i processen, oavsett hur många anslutningar eller produktionslinjer som öppnas/stängs eller startas/stoppas.

 
 

Mindre energiåtgång

 

Den renade luften kan hämtas från filtrets utlopp för att spara inomhusluften och energi. Konstruktionen med dess unika positionering av slangar ger perfekt luftdynamik och dessutom nyttjas filterytan maximalt. Genom att använda en ny typ av filterhållare minskas tryckmotståndet totalt med ca 25%. Det innebär att man kan öka belastningen på filtret jämfört med vanliga slangfilter samtidigt som energiåtgången minskas.

 
 

PLC-styrda processfilter

 

Ett anpassat PLC- system (Programmerbart styrsystem) öppnar kommunikationen mellan filterenhet och materialhantering respektive tillverkningsprocess. Produktionsenheten kan därmed påverka och t.o.m. utforma sin produkt, effektivisera återvinningssystemen och förbättra avfallshanteringen

 
 
 
© Processfilter Sweden AB, info@processfilter.se