Cyklonfilter

 

 

 

 

 

Cyklonfilter lämpar sig för avskiljning av stora partiklar och stor mängd stoft i processluften. Cykloner kan uppdelas i följande tre huvudtyper: spåncykloner, batteri cykloner och högeffekt cykloner.
 

 
 

Spåncykloner

 

Cykloner med relativt stora diameter i förhållande till längden. Dessa cykloner har mycket måttlig avskiljningsgrad och används huvudsakligen inom träindustrin.

Normalt tryckfallsområde: 40-60mm.vp

 
 

Batteri cykloner

 

Dessa kännetäcknas av god avskiljningsförmåga. Vid större gasflöden sammanbyggs ofta flera cykloner till ett batteri för att dels minska utrymmesmåtten, dels uppehålla avskiljningsgraden, vilket minskar med ökad storlek.

Normalt tryckfallsområde: 60-100mm.vp

 
 

Högeffekt cykloner

 

Dessa cykloner har en hög avskiljningsgrad. Utseendemässigt liknar de battericyklonerna men skiljer sig genom att cyklonkroppen gjorts större i förhållande till in- och utloppen. Dessa cykloner kan även de byggas samman i batteri vid höga gasflöden.

Normalt tryckfallsområde: 80-100mm.vp

 
 
 
© Processfilter Sweden AB, info@processfilter.se