TKF – Tryckluftsrensat kassettfilter

 

 

 

Mångsidigt kassettfilter

 

TKF-filtret är ett tryckluftsrensat kassettfilter utvecklat för att fungera optimalt under de mest skilda förhållanden och kan utrustas med marknadens samtliga filtermaterial i filterkassetterna. Med sin anpassningsbara design, effektiva och driftsäkra filtrering blir TKF ett högpresterande filter som står klart att möta framtidens utmaningar.

TKF tryckluftssrensat kassettfilter är:

> Effektivt
> Driftsäkert
> Mångsidigt

 
 

Skalbart koncept

 

Det modulära och kompakta designkonceptet ger TKF obegränsad kapacitet och flexibilitet.

> Enkel att bygga ut vid behov.
> Kapacitet per enkelmodul upp till ca 3000 m3/h.
> Kundanpassad design med funktionsansvar.

 
 

Kompakt och smidigt

 

Med dess kompakta design ger TKF större möjligheter att placeras nära föroreningskällan vilket möjliggör kortare rördragningar, som ger lägre installationskostnad och lägre energiförbrukning.

> Kan installeras inom- och utomhus.
> Litet footprint förenklar projekteringen.

 
 

Mångsidigt

 

Vårt breda tillbehörsprogram i kombination med ett flexibelt och skalbart koncept gör TKF till ett mångsidigt filtersystem som passar in i de flesta industrimiljöer.

> Filtermoduler i 2, 4, 6 och 8 kassetters utförande.
> Finns som grundutförande för olika typer av stoftfickor och i ”siloutförande”.
> Omfattande tillbehörsprogram t.ex. stativ, serviceplattformar, stoftbehållare, utslussningsspjäll, stoftskruvar.
> Allt enligt kundens behov.
> Passar de flesta stoftalstrande processkällor.
> Filtersystemet kan tillverkas i de flesta stålkvalitéer och ytbehandlas efter kundens önskemål.

 
 

Tyst

 

Filtret kan utrustas med en integrerad fläkt alternativt en extern/fristående fläkt, vilka kan förses med en s.k. ljudbox eller ett isolerat hus för att erhålla lägsta möjliga ljudnivå. Även trycklufttanken/rensventilerna kan ljuddämpas.

 
 

Robust och tåligt

 

TKF är konstruerat för säker och pålitlig drift dygnet runt – år ut och år in. TKF är ett väl testat och tryggt koncept, med åtskilliga lyckade installationer världen över sedan första versionen presenterades i början på 1980-talet.

> Helsvetsad konstruktion.
> Kan anpassas för gällande ATEX-regler.
> Kan anpassas för temperaturtålighet upp till 250°C. Standardutförande för 95°C.

 
 

Snabbt och vänligt

 

TKF är framtaget för ett enkelt och smidigt underhåll, som sparar värdefull tid och kraft, vilket minimerar stopptid i produktionen.

> Lättillgängliga och robusta komponenter.
> Förbättrade filterluckor och gejders för snabba filterbyten.
> Inspektionsluckor/fönster.

 
 
Relaterat: Produkter,
© Processfilter Sweden AB, info@processfilter.se