Trygga arbetsplatser

Rätten till en trygg arbetsplats borde vara självklar och det finns gott om lagar och regler i Sverige som ökar tryggheten. Allt från skyddskläder till filter- och fläktsystem i industrin och ergonomiska möbler i kontorsverksamheter ryms i detta koncept. Sedan finns det givetvis en psykologisk vinkel som man inte får bortse från, alla ska kunna känna sig behagliga till mods när de går till jobbet - det är chefens ansvar att se till.

Denna blogg handlar om de olika perspektiven på trygga arbetsplatser, såväl fysiska som psykiska. Vi tar upp såväl allmänna lagar och regler som specifika fall där man antingen lyckats ovanligt bra eller inte alls. 

4 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

25 mar 2020

Tyvärr så finns det ju arbetsplatser som inte är särskilt bra. Ofta så märks det av genom tydliga tecken. Här är 4 av dessa att din arbetsplats är dålig:

1. Personalomsättningen är hög

Om det är så att det ofta är personer som börjar eller slutar på ett jobb, så innebär det allt som oftast att de inte vill jobba där helt enkelt. De trivs inte. 

2. De anställda är rädda för chefen

Det är en stor skillnad på att ha en viss rädsla/respekt för chefen för att han eller hon har ansvar och inflytande, och att faktiskt vara riktigt rädd för chefen och vad personen kan tänkas göra. Det är viktigt att känna förtroende för sin chef!

3. Alla går hem direkt när de slutar

Om arbetsplatsen är en bra plats, så har inte anställda bråttom hem. De kollar inte klockan ständigt för att se om arbetsdagen snart är slut. Är det så att alla släpper allt för att rusa hem direkt då arbetsdagen är slut, ja då är det en arbetsplats som ingen trivs på.

4. Kollegorna umgås inte

Om kollegor är glada och nöjda, så pratar de med varandra oavsett hur stressigt det kan vara en dag. Om de anställda inte pratar med varandra, eller ens säger god morgon så är det inget bra tecken. Alla kollegor behöver såklart inte vara bästa vänner, men vill du jobba på ett ställe fullt av människor som behandlar varandra som främlingar?

Ha en bra arbetsmiljö

3 mar 2020

Hur det sociala klimatet är på en arbetsplats, det påverkar en hel del. Det påverkar allt från kreativitet och självkänsla till effektivitet och leveranssäkerhet. Det bör finnas goda relationer mellan medarbetarna samt att det bör göras insatser för den sociala arbetsmiljön. Det eftersom att det bidrar en hel del till dels lönsamheten och att er organisation når de uppsatta målen.

Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av:

– Att uppleva trivsel, samvaro, vänskap
– Att kunna påverka och planera sitt eget arbete
– Att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas
– Att kommunikationen är öppen och tydlig
– Att man respekterar varandra
– Att få variation för kropp och själ
– Att få feedback på det man gör och uppmuntras att förbättra
– Att ha kontroll, ligga steget före och undvika negativ stress
– Att risken för ohälsa och skador på grund av arbetet är liten
– Att kunna känna trygghet
– Att veta när man har gjort ett bra jobb
– Att veta vilket ansvar och vilka befogenheter man har
– Att få göra fel
– Att få hjälp och stöd

 

Tänk på ergonomin

11 nov 2019

Något som är viktigt på alla typer av arbetsplatser, det är ergonomin. Det finns en mängd yrken idag som det finns risk att bli utsliten, eller att man får förslitningsskador. Det är extremt viktigt att man ser till att ha rätt sorts utrustning för det man gör. Det finns idag en mängd olika ergonomiska hjälpmedel som passar bra för olika typer av yrken. Det bästa är att ta in en ergonom till arbetsplatsen. Han eller hon kan hjälpa till med att skapa en mer ergonomisk arbetsplats. 

Skapa en bra arbetsmiljö - socialt och organisatoriskt

15 sep 2019

Det finns en del tips ni kan ta till er för att få en bra organisation och social arbetsmiljö. Bland annat är det bra att alltid se till att hälsa på dina kollegor. Trevliga arbetskamrater och bra relationer på jobbet är avgörande hälsofaktorer för de allra flesta.

Det har gjorts forskning på att vår hälsa påverkas av hur vi uppfattar vårt arbete som viktigt eller inte. Därmed är det bra att som chef vara tydlig med verksamhetens syfte. 

Genom att se verksamhetens större perspektiv ökar förutsättningarna för god hälsa.  Sedan är det extremt viktigt med feedback på arbetsplatsen. Det kan vara att chefen ska kunna ge bra återkoppling men det är även bra omberöm och konstruktivt levererad kritik sker mellan kollegor.

Sedan är det ett måste att det finns en balans mellan jobb och fritid. 

Var observant för kränkande särbehandling

Mobbning och kränkande särbehandling är allvarliga arbetsmiljöproblem som kräver snabba åtgärder från chefer och ledning. Därmed är det viktigt att alla är observanta på om det finns tendenser till detta på arbetsplatsen. Om det är någon som verkar vara ensam eller uteslutas ur samtal. Det är allt för vanligt att en eller två personer hamnar utanför de andra kollegorna. 

Ordna sociala aktiviteter för bättre sammanhållning är även det bra att göra. Det kan vara att ordna sociala aktiviteter på konferenser eller efter jobbet. Det gör att medarbetare lär känna fler sidor av varandra och får en starkare sammanhållning. 

Välj rätt sorts skyddskläder

23 aug 2019

Syftet med skyddskläder är att minimera risken för kroppsskador. Inom olika yrken och branscher krävs det alltså olika former av skyddskläder. Det som man måste göra är att definiera kraven på vilken skyddsnivå, komfort och rörlighet man behöver. Sedan är det som så att skyddskläder mot allvarliga risker måste vara konstruerade så att de snabbt kan tas av, till exempel om man har exponerats för kemikalier eller stark hetta. Idag märks skyddskläder med så kallade  piktogram (EN-standarder) för att visa vad de skyddar mot. Skyddskläder som skyddar mot flera risker blir således märkta med fler piktogram.

 

 

 

Processfilter

© 2022 Processfilter.se. Alla rättigheter förbehållna.