Så ökar du företagets likviditet

Något många företagare prioriterar, det är att förbättra sin likviditet. Det för att kunna få ett större utrymme för att investera eller göra andra satsningar. Att öka upp likviditeten kan göras på olika sätt. Gäller det bara en månad som det krävs en ökad likviditet, så kan det vara smart att sälja faktura. Läs gärna mer om det på sajten Säljafakturor.se. Dock är det bra att se över fler saker så att likviditeten ökas långsiktigt. 

Gör en likviditetsbudget

En bra första sak att göra, det är att göra en så kallad likviditetsbudget. Den ger er en god blick över företagets flöde av kostnader och intäkter. Det ni bör sträva efter, det är att ha en kassalikviditet som är 100 % eller högre. Det innebär helt enkelt att era likvida medel är lika stora – eller större – än era kortfristiga skulder.

Se över alla kostnader

Det kan även vara bra att se över era interna kostnader i företaget. Det för att se vad ni kan skära ner på. Ofta är det lättare att kapa kostnader än att öka upp intäkterna.

Se över er fakturering

Det bästa är att alltid se till att fakturera varor och tjänster, direkt. Det är rätt bra att försöka minska ner antalet dagar era kunder har på sig att betala. 

Fler bra tips

Annat ni kan göra för att öka likviditeten, det är att fundera på om det kan vara värt att leasa inventarier istället för att köpa. Sedan kan det ibland vara bra att sälja av tillgångar, som en sista utväg.

 

6 May 2022

Processfilter

© 2024 Processfilter.se. Alla rättigheter förbehållna.