Vad är en auktoriserad översättning?

Ibland är det ett måste att vissa översättningar sker på att auktoriserat sätt. En auktoriserad översättning låter dig behålla lagligheten för dina dokument i vissa länder. Det är obligatoriskt för vissa dokument, till exempel i Sverige, Spanien, Italien, Frankrike eller USA.  När du behöver hjälp med översättningar så är det bra att fundera på om det finns ett behov av en auktoriserad översättning eller inte. Du kan få hjälp via Språkservice.

Vad innebär auktorisationen i Sverige?

När en översättare är uktoriserad i Sverige så innebär det att denna person har enomgått Kammarkollegiets kunskapsprov samt redbarhetsprövning. Alla auktoriserade översättare står under Kammarkollegiets tillsyn. Skulle du behöva göra en översättnig av ett juridiskt dokument till eller från svenska och få det giltigt så kan just en auktoriserad översättare hjälpa till med det.

Om du ska få ett dokument att auktoriseras i Sverige så är det ett måste att svenska ingår i själva språkkombinationen. Det innebär att det alltid måste översättas till svenska eller att det översätts till svenska.

Den formella och skyddade yrkestiteln för en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare är auktoriserad translator.

Antalet auktoriserade översättare är mycket begränsat, så de är inte tillgängliga på alla språk.

När du behöver hjälp med översättningar

Det finns ett bra ställe du kan vända dig till när du behöver hjälp med översättningar. Det är Språkservice. De kan bland annat översätta dessa typer:

  • Juridik
  • Ekonomi
  • Medicin
  • Teknik
  • Rapporter
  • Broschyrer
  • Reklam-, marknadsförings- och informationsmaterial
  • Webbsidor

Hos dem får du alltid en proffsig översättning samt att de även erbjuder tolktjänster.

21 Oct 2022

Processfilter

© 2024 Processfilter.se. Alla rättigheter förbehållna.