Ha en bra arbetsmiljö

Hur det sociala klimatet är på en arbetsplats, det påverkar en hel del. Det påverkar allt från kreativitet och självkänsla till effektivitet och leveranssäkerhet. Det bör finnas goda relationer mellan medarbetarna samt att det bör göras insatser för den sociala arbetsmiljön. Det eftersom att det bidrar en hel del till dels lönsamheten och att er organisation når de uppsatta målen.

Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av:

– Att uppleva trivsel, samvaro, vänskap
– Att kunna påverka och planera sitt eget arbete
– Att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas
– Att kommunikationen är öppen och tydlig
– Att man respekterar varandra
– Att få variation för kropp och själ
– Att få feedback på det man gör och uppmuntras att förbättra
– Att ha kontroll, ligga steget före och undvika negativ stress
– Att risken för ohälsa och skador på grund av arbetet är liten
– Att kunna känna trygghet
– Att veta när man har gjort ett bra jobb
– Att veta vilket ansvar och vilka befogenheter man har
– Att få göra fel
– Att få hjälp och stöd

 

3 Mar 2020

Processfilter

© 2024 Processfilter.se. Alla rättigheter förbehållna.