Skapa en bra arbetsmiljö - socialt och organisatoriskt

Det finns en del tips ni kan ta till er för att få en bra organisation och social arbetsmiljö. Bland annat är det bra att alltid se till att hälsa på dina kollegor. Trevliga arbetskamrater och bra relationer på jobbet är avgörande hälsofaktorer för de allra flesta.

Det har gjorts forskning på att vår hälsa påverkas av hur vi uppfattar vårt arbete som viktigt eller inte. Därmed är det bra att som chef vara tydlig med verksamhetens syfte. 

Genom att se verksamhetens större perspektiv ökar förutsättningarna för god hälsa.  Sedan är det extremt viktigt med feedback på arbetsplatsen. Det kan vara att chefen ska kunna ge bra återkoppling men det är även bra omberöm och konstruktivt levererad kritik sker mellan kollegor.

Sedan är det ett måste att det finns en balans mellan jobb och fritid. 

Var observant för kränkande särbehandling

Mobbning och kränkande särbehandling är allvarliga arbetsmiljöproblem som kräver snabba åtgärder från chefer och ledning. Därmed är det viktigt att alla är observanta på om det finns tendenser till detta på arbetsplatsen. Om det är någon som verkar vara ensam eller uteslutas ur samtal. Det är allt för vanligt att en eller två personer hamnar utanför de andra kollegorna. 

Ordna sociala aktiviteter för bättre sammanhållning är även det bra att göra. Det kan vara att ordna sociala aktiviteter på konferenser eller efter jobbet. Det gör att medarbetare lär känna fler sidor av varandra och får en starkare sammanhållning. 

15 Sep 2019

Processfilter

© 2024 Processfilter.se. Alla rättigheter förbehållna.